Project Description

TUOTTEISTUSPAJA

Tulos syntyy panostamalla kehittämiseen !

Pienyrittäjän markkinointipalvelun Tuotteistus Pajan avulla selkiytät tuotteesi / palvelusi kilpailuedut. Haastamme kehityshankettasi pienelle epämukavuus alueelle – sillä siellä tapahtuu suurin osa yhteisestä oppimisesta.

Valmentajina huolehdimme juuri sinulle suunnitellun – mallinnetun prosessin avulla, että myös kotiläksyt tulee tehtyä ja saat konkretisoitua tuotteesi / palvelusi kilpailuvaltit asiakaslähtöisesti.

  • Tuotteistamisen perusajatus on uuden tuotteen tai palvelun kehittäminen ja sen tuominen markkinoille

  • Tuotekehitysprosessi kerää tietoa, jonka avulla tuote saadaan vastaamaan mahdollisimman tarkasti asiakkaan tarpeita

  • Epäonnistumisen riski uuden tuotteen tuomisessa markkinoille pienenee, kun se on tarkasti ennakkoon suunniteltu.

  • Tuotteen muodostamisessa on huomioitava yksiselitteisyys, vertailukelpoisuus ja asiakaslähtöisyys. Sen muodostamisperusteita ovat palvelun tarkoitus ja kohderyhmä, laajuus, vaativuus, toteutustapa ja palvelutarve.

  • Tuotteistuksen tavoitteena on kilpailukykyinen tuote

  • Luo lähtökohdat brändin rakentamiselle.

Tuotteistuspaja muotoillaan aina yrityksesi tarpeiden pohjalta.

MITÄ?

KENELLE?

KUKA TEKEE?

KUKA VASTAA?

MITÄ MAKSAA?

Tuotteistuspajan vahvuus on siinä, ettei sitä ole tarkkaan ennalta määritelty ja rajattu, vaan se on prosessi joka muotoillaan tarpeisiisi sopivaksi.

TUOTTEISTAMINEN

Tuotteistuksella pyritään määrittelemään, mitä palvelu kattaa eli edut, kenelle, miten, koska ja millä ehdoilla. Tuotteistuspajan tavoitteena on saada markkinoille kilpailykykyinen tuote, tyydyttää asiakkaiden tarpeet, saada arvio tuotteen laadusta sekä hintatasosta ja tuotteistuksen edelleen kehittäminen.

Ota yhteyttä!